Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ

 1. Загальні умови

 

1.1. Справжня Політика визначає порядок обробки та захисту ФОП Каплун Ярослав Вікторович (далі - ФОП) і його партнерами (далі - Партнери) інформації про фізичних та юридичних осіб (далі - Користувач / Здобувач роботи), яка може бути отримана ФОП при придбанні Користувачем / Здобувачем роботи послуг / товарів, невиключної ліцензії, що надаються в тому числі за допомогою сайту, сервісів, служб, програм, що використовуються ФОП і / або Партнерами (далі - Сайт, Сервіси).

1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач / Здобувач роботи надає про себе самостійно при використанні Сайту від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3. Відносини, пов`язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації наданої Користувачем / Здобувачем роботи, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами ФОП і чинним законодавством України.

1.4. Реєструючись на Сайті і використовуючи Сайт та сервіси Користувач / Здобувач роботи повністю погоджується з умовами цієї Політики.

1.5. У разі незгоди Користувача / Претендента роботи з умовами цієї Політики використання Сайту і / або будь-яких Послуг доступних при використанні Сайту має бути негайно припинено.

 

 1. Мета збору, обробки та зберігання інформації, що надається Користувачами / Претендентами роботи

 

 • 2.1. Обробка персональних даних Користувача / Претендента роботи здійснюється відповідно до законодавства України. ФОП обробляє персональні дані Користувача / Претендента роботи з метою: Ідентифікації боку в рамках угод і договорів, що укладаються з ФОП та / або Партнерами;

 

 • ідентифікації боку в рамках угод і договорів, що укладаються з ФОП та / або Партнерами;

 

 • надання Користувачеві товарів / послуг, невиключної ліцензії, доступу до Сайту, Сервісів;

 

 • збору інформації з відкритих джерел, перевірки базових знань і складання психологічного портрета потенційного здобувача роботи.

 

 • напрямку Користувачеві повідомлень рекламного та / або інформаційного характеру;

 

 • перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати сервіси і розділи Сайту, а також розробляти нові сервіси та розділи Сайту;

 

 • проведення статистичних та інших досліджень, на основі знеособлених даних.

 

 • обробка вищевказаних персональних даних може здійснюватися шляхом змішаної обробки персональних даних, і може включати в себе збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних.
 1. Умови обробки персональної інформації наданої Користувачем і її передачі третім особам

 

3.1. ФОП приймає всі необхідні заходи для захисту персональних даних Користувача / Претендента роботи від незаконного втручання, зміни, розкриття чи знищення.

 

3.2. ФОП надає доступ до персональних даних Користувача / Претендента роботи тільки тим працівникам, підрядникам та Партнерам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, Послуг і надання Послуг, продажу товарів, отримання невиключної ліцензії Користувачем.

 

3.3. ФОП має право використовувати надану Користувачем / Здобувачем роботи інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (в тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних і / або протиправних дій користувачів / Претендентів роботи). Розкриття наданої Користувачем / Здобувачем роботи інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів.

 

3.4. ФОП не перевіряє достовірність інформації наданої Користувачем / Здобувачем роботи і виходить з того, що Користувач / Здобувач роботи в рамках сумлінності надає достовірну та достатню інформацію.

 

 1. Умови користування Сайтом, Сервісами

4.1 Користувач / Здобувач роботи при користуванні Сайтом, підтверджує, що:

 

 • володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію (створення облікового запису) і використовувати Послуги сайту;

 

 • вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами Сайту, обов`язкові для заповнення поля для подальшого надання Послуг сайту позначені спеціальним чином, вся інша інформація надається користувачем на його власний розсуд.

 

 • усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем / Здобувачем роботи про себе, може ставати доступною для третіх осіб, не обумовлених в цій Політиці і може бути скопійована і поширена ними;

 

 • ознайомлений з цією Політикою, висловлює свою згоду з нею і бере на себе зазначені в ній права і обов`язки. Ознайомлення з умовами цієї Політики і проставлення галочки під посиланням на дану Політику є письмовою згодою Користувача на збір, зберігання, обробку та передачу третім особам персональних даних наданих Користувачем.

 

 1. Інші умови

 

5.1. Сторони зобов`язуються дотримуватися вимог Закону України «Про захист персональних даних» за умови отримання від іншої сторони будь-яких персональних даних, або персональних даних щодо третіх осіб, в рамках цієї Угоди.

 

5.2. Сторони визнають, що вся інформація  результаті укладення та / або виконання цієї Угоди, буде розглядатися як конфіденційна.

5.3. Передача інформації будь-яким третім особам, публікація, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за умови попередньої письмової згоди Сторони-власника інформації.

5.4.Условія зберігання конфіденційної інформації не поширюються на загальнодоступну інформацію або інформацію, що надається за офіційним запитом державних органів, яким Сторони зобов`язані надавати необхідні їм відомості відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторона, яка отримала офіційний запит від державних органів, зобов`язана протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання такого запиту письмово повідомити іншу Сторону про отримання такого запиту про конфіденційну інформацію, розкриття якої необхідно у відповідності з отриманим запитом.

5.5. Якщо сторони не домовилися про інше, то вони зобов`язуються не розголошувати і не розкривати конфіденційну інформацію третім особам і не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж з метою належного виконання цієї Угоди. Сторони зобов`язуються обмежити коло осіб, які матимуть доступ до такої інформації, кількістю, розумно необхідним для належного виконання умов Угоди.

5.6. За розголошення (поширення) конфіденційної інформації, винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Зміна Політики конфіденційності. чинне законодавство

6.1. ФОП має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Чинна редакція завжди знаходиться на Сайті.

 

 1. Зворотній зв`язок

 

Фізична особа підприємець

Каплун Ярослав Вікторович

03028, м. Київ, вул. Добрій Шлях, 41/21, кв. 3

ІПН 3324117039

IBAN UA 353218420000026008053069041

в АТ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842

Эл.пошта: hrboteasy@gmail.com

Тел. + 380956002925